Kurs z biologii

Biologia i JA zaprasza młodzież na Kurs z Biologii.

Jest to kurs poszerzający wiedzę szkolną dla Młodych Pasjonatów biologii. Jeśli Państwa dziecko ma zamiłowanie do dziedziny nauki, jaką jest biologia, serdecznie zapraszamy. W czasie trwania kursu dzieci i młodzież poznają wiedzę z zakresu przewidzianego w podstawie programowej, ale poszerzą ją o ciekawe zagadnienia, posługując się w tym celu specjalistycznymi pomocami dydaktycznymi (modelami demonstracyjnymi, okazami, schematami) oraz prowadząc szereg doświadczeń i obserwacji obrazujących poznawane treści. Zajęcia obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Świat wirusów, bakterii, protistów, roślin oraz zwierząt nie będzie miał przed nimi tajemnic.

Kurs podzielony jest na poziomy odpowiadające klasom w szkole. Osobne zagadnienia będą omawiane z piąto-, szósto-, siódmo- i ósmoklasistami. Zajęcia pozwalają nie tylko uporządkować i poszerzyć wiedzę z biologii, ale ponadto mają na celu rozwój empatii w stosunku do środowiska przyrodniczego, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody, a także zapoznanie młodzieży z różnorodnością przyrodniczą w ich otoczeniu. Zapewniamy dobrą zabawę i sporą dawkę wiedzy podaną w atrakcyjny i przystępny sposób.

Zapraszamy wszystkich, którzy:
- Są żywo zainteresowani biologią.
- Wiedzą już prawie wszystko o świecie żywych istot.
- Chcą wiedzieć więcej.
- Potrzebują uporządkować, poszerzyć lub sprawdzić swoją wiedzę.

Czym się wyróżniamy?
- Wysoką jakość zajęć gwarantują najlepsze Edukatorki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami i młodzieżą.
- Zajęcia prowadzimy w małych grupach, dzięki czemu nauczyciel ma bezpośredni kontakt z każdym uczniem.
- Przekazujemy wiedzę w sposób ciekawy i nowoczesny z wykorzystaniem technik multimedialnych.
- Wszystkie materiały edukacyjne wliczone są w cenę kursu.
- Zapewniamy nowocześnie wyposażone sale.
- Gwarantujemy przyjazną atmosferę nauki.

Informacje
Biologia i JA zajęcia Zajęcia trwają 60 minut.
Biologia i JA uczniowie Grupy zajęciowe liczą od 6 do 8 osób.
Biologia i JA informacje Kurs z biologii rozpocznie się w październiku, a skończy w czerwcu.
Biologia i JA edukacja Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych.

Jak zapisać się na kurs?
Biologia i JA kursy edukacja dzieci młodzież Zapisy przez Internet >ZAPISZ SIĘ TERAZ<
Biologia i JA telefon Dodatkowe informacje pod numerem +48 697 608 529

 

 

 

 

 

 

Biologia i JA podręcznik do klasy 5

W klasie 5 zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:

 • Kim jest biolog i jak wygląda jego praca? Jak możemy poznać biologię, jako naukę przyrodniczą?
 • Poznamy zasady i sposób prowadzenia obserwacji mikroskopowych.
 • Dowiemy się, z jakich małych cząstek zbudowany jest organizm, w serii eksperymentów wykażemy jakie to cząstki.
 • Poznamy budowę komórek, określimy, jakie struktury budują ich wnętrze oraz przeprowadzimy ich obserwację pod mikroskopem.
 • Opowiemy sobie o czynnościach, jakie wykonuje każdy żywy organizm.
 • Zbadamy, jak organizmy odżywiają się, oddychają, poruszają i rozmnażają, opisując szczegółowo każdy z nich.
 • Poznamy biologiczną klasyfikację organizmów żywych od prostych, aż po te skomplikowane, nauczymy się korzystać z klucza do oznaczania roślin w praktyce.
 • Dlaczego wirusy nie są organizmami, jak są zbudowane oraz jakie choroby mogą wywoływać?
 • Bakterie, ich wygląd i środowisko życia oraz wpływ na człowieka.
 • Różnorodność budowy i znacznie protistów, podejrzymy ich sposób życia w kropli wody.
 • Budowę i różnorodność grzybów, znajdziemy przeróżne środowiska ich życia.
 • Budowę tkanek roślinnych, dzięki obserwacji mikroskopowej odkryjemy miejsce ich występowania w organizmach roślin.
 • Przegląd roślin: mchów, paprotników, nagonasiennych i okrytonasiennych, ich budowy, występowania i najciekawszych okazów.

 

  Harmonogram kursu z opisami tematów do pobrania: Semestr I  |  Semestr II

 


 

 

 

 

 

 

 

Biologia i JA podręcznik do klasy 6

W klasie 6 zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:

 • Przegląd bezkręgowców:
  • Od prostych parzydełkowców, przez robaki płaskie, obłe, pierścienice, aż po stawonogi i mięczaki,
  • skupimy się na cechach morfologicznych i trybie życia,
  • poznamy głównych oraz najciekawszych przedstawicieli i ich siedliska.
 • Przegląd kręgowców:
  • ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki,
  • nauczymy się identyfikować organizm, jako przedstawiciela powyższych typów zwierząt,
  • przyjrzymy się ich budowie wewnętrznej i zewnętrznej oraz środowiskom ich życia.

 

  Harmonogram kursu z opisami tematów do pobrania: Semestr I  |  Semestr II

 


 

 

 

 

 

 

Biologia i JA podręcznik do klasy 7

W klasie 7 zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:

 • Co oznacza hierarchiczna budowa organizmu?
 • Dlaczego skóra na kilka warstw i po co ich aż tyle?
 • Omówimy kości, mięśnie, stawy, jako elementy układu ruchu.
 • Jak zbudowany jest układ pokarmowy i do czego służy?
 • Dowiemy się wiele o układzie krążenia i odporności.
 • Poznamy układ oddechowy, jego budowę i powszechne choroby.
 • Układ wydalniczy, odkryjemy, jak pracują nerki i ich najczęstsze schorzenia.
 • Układ dokrewny, odkryjemy jego ważną rolę oraz budowę i ciekawe problemy medyczne.
 • Omówimy układ nerwowy i narządy zmysłów, budowę, znaczenie i funkcjonowanie.
 • Poznamy układ rozrodczy i rozwój człowieka, budowę i etapy życia człowieka.
 • Dokonamy przeglądu najważniejszych chorób człowieka oraz ich wpływu na homeostazę organizmu.

 

  Harmonogram kursu z opisami tematów do pobrania: Semestr I Semestr II

 


 

 

 

 

 

 

Biologia i JA podręcznik do klasy 8

W klasie 8 zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:

 • Wszystko o genetyce, od DNA po dziedziczenie według praw Mendla.
 • Czym jest ewolucja, jakie są jej dowody pośrednie oraz bezpośrednie?
 • Poznamy antropogenezę, dowiemy się, kiedy powstał rodzaj homo oraz jak wyglądali nasi najstarsi przodkowie.
 • Omówimy zagadnienia ekologii, czym jest populacja, zależności między populacjami, strukturę ekosystemu i biomy Ziemi.
 • Wspaniała bioróżnorodność Ziemi. Powiemy, czym jest oraz jak ją chronić.

 

  Harmonogram kursu z opisami tematów do pobrania: Semestr I  |  Semestr II