Tkanki

 

 

 

 

 

Biologia i JA - Tkanki roślinne

Spotkanie 1. Wprowadzenie. Tkanki roślinne.

Podczas pierwszego spotkania będziemy odkrywać, w jaki sposób kształtowała się hierarchiczna budowa organizmów, od komórki aż po skomplikowany organizm. Zdefiniujemy pojęcie tkanki. Podamy zasady, według których klasyfikujemy tkanki na roślinne i zwierzęce. Odkryjemy, jak różne potrafią być tkanki roślinne. Pogrupujemy je ze względu na funkcje, jakie pełnią. Wyróżnimy tkanki roślinne twórcze i stałe - okrywającą, miękiszową, przewodzącą, wzmacniającą, wydzielnicze. Scharakteryzujemy każdą tkankę pod względem położenia, kształtu i ułożenia komórek, cech budowy oraz funkcji. Gdy posiądziemy już wystarczającą wiedzę, o tych skomplikowanych organizmach, poćwiczymy rozpoznawanie ich na rycinach, schematach, ale także pod mikroskopem.

 

 

 

 

 

Spotkanie 2. Tkanki zwierzęce

Na drugim spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego organizm jest zbudowany z tak wielu różnorodnych tkanek? Co mu to daje? Czy to naprawdę konieczne? Aby odpowiedź była możliwa, poznamy rodzaje tkanek zwierzęcych. Podzielimy je na mięśniową, nabłonkową, nerwową oraz łączną. Następnie scharakteryzujemy dokładnie każdą z nich, jej rodzaje i wskażemy rozmieszczenie poszczególnych tkanek w organizmach zwierzęcych. Postaramy się odnaleźć związek między tym, jak dana tkanka jest zbudowana, a tym, jaką pełni funkcję. Zbadamy krew. Będziemy oglądać przykłady różnych tkanek na schematach, rycinach, a także nauczymy się je rozpoznawać w obrazie mikroskopowym. Na koniec rozważymy, czy można stworzyć bioprotezę zastawki serca?