Rośliny

 

 

 

 

 

Spotkanie 1. Mchy

Runo leśne współtworzą mchy, przypominając miękkie, zielone poduszki.  Świadczą o czystości wody, lubią miejsca cieniste i są najstarszymi żyjącymi obecnie roślinami lądowymi. Podczas spotkania dowiemy się, jak je rozpoznać, dzięki pospolitym okazom, spotykanym w najbliższym otoczeniu. Wyjaśnimy ich budowę i sposób rozmnażania. Doświadczalnie przekonamy się o tym, że mchy wręcz pochłaniają wodę. Z lupą w ręku odkryjemy różnorodny świat kształtów, barw, struktur i symetrii. Przyjrzymy się z bliska znaczeniu tych niewielkich roślin dla przyrody i człowieka, zastanawiając się, czy mech rzeczywiście urośnie wszędzie i co oznacza, że jest on organizmem pionierskim.

 

 

 

 

 

Spotkanie 2. Paprotniki

Rośliny pamiętające czasy dinozaurów, kryją wiele tajemnic. W czasie zajęć spróbujemy odkryć, co pomogło tym organizmom przetrwać zmieniający się klimat, jakie cechy uratowały je przed wielkim wymieraniem i dlaczego obecnie nie są tak wysokie, jak w erze mezozoicznej. Zapoznamy się z ogólną charakterystyką, budową ich tkanek i przemianą pokoleń, czyli ciekawym sposobem rozmnażania. Odróżnimy skrzyp, paproć i widłaka, zajrzymy na spodnią stronę liści, by znaleźć zarodnie. Dowiemy się, kiedy powstaje kłos zarodnionośny i czy jest zielony. Poznamy znaczenie paproci dla lasu, dla człowieka i rozpoznamy pospolite, jak i chronione gatunki paprotników.

 

 

 

 

 

Spotkanie 3. Rośliny nagonasienne

Rozpoczniemy od odpowiedzi na pytanie: roślina nasienna, czyli jaka? Odkryjemy cechy budowy takich roślin oraz fakt, że tworzą kwiaty i nasiona – sekret ich dominacji w przyrodzie. Przyjrzymy się dokładnie naszemu rodzimemu gatunkowi nagonasiennej rośliny – sośnie zwyczajnej. Dzięki obserwacji wyglądu szyszki i igieł opiszemy budowę, sposób rozmnażania oraz zastanowimy się, czemu te organizmy zawdzięczają nazwę nagonasienne. Poznamy niezwykłą żywą skamielinę – miłorząb, prastare drzewo. Zrobimy przegląd wybranych roślin iglastych, przyglądając się przystosowaniom do życia na lądzie. Na koniec zastanowimy się, jakie znaczenie mają rośliny nagozalążkowe we florze i dla człowieka.

 

 

 

 

 

Spotkanie 4. Rośliny okrytonasienne - budowa

Rośliny okrytonasienne zdominowały we współczesnym świecie starsze grupy: potężne kiedyś paprotniki i bardzo odporne nagonasienne. Zawdzięczają to kwiatom, strukturom spełniającym funkcję w rozmnażaniu płciowym oraz owocom. Poznamy budowę tej licznej i najbardziej różnorodnej grupy roślin. Dowiedziemy, że można ją spotkać w każdej strefie klimatycznej, od równikowej aż po rejony okołobiegunowe. Na podstawie różnic w budowie oraz liczbie liścieni w zarodku podzielimy okrytonasienne na dwie grupy: rośliny jednoliścienne i dwuliścienne. Ze względu na budowę łodyg rozróżnimy formy morfologiczne: rośliny zielne, krzewinki, krzewy i drzewa. W obserwacji przyjrzymy się niezwykłej budowie kwiatu, będącej również sprytnym sposobom na zapylenie przez zwierzęta lub wiatr.  Zajęcia zakończymy odpowiedzią na pytanie: czy pomidor to owoc, a może warzywo?

 

 

 

 

Spotkanie 5. Rośliny okrytonasienne – przegląd

Znając już rośliny okrytonasienne przejdziemy do zadziwiających przystosowań, jakie w wyniku różnorodnych zmian ewolucyjnych wykształciły. Poznamy między innymi modyfikacje organów oraz wielość rodzajów tkanek. Przyjrzymy się zasadzonej hodowli. Z kluczami w ręku rozpoznamy rodzime, pospolite gatunki roślin okrytonasiennych, porównamy je z innymi gromadami królestwa roślin. Opiszemy znaczenie okrytozalążkowych dla świata przyrody i człowieka.