Ewolucjonizm

 

 

 

 

Spotkanie 1. Rozwój myśli ewolucyjnej. Dowody ewolucji

Kurs rozpoczniemy od przybliżenia historii myśli ewolucyjnej. Cofniemy się do starożytności szukając pierwszych prób wyjaśnienia natury świata. Poznamy myśli filozofów, przyrodników, biologów, aż do momentu ogłoszenia swojej teorii przez Karola Darwina. Prześledzimy kolejne etapy badań, które doprowadziły Darwina do odkrycia drogi doboru naturalnego. Scharakteryzujemy bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji, pochodzące z różnych dziedzin nauk biologicznych.

 

 

 

 

Spotkanie 2. Dobór naturalny

Spojrzymy na ewolucję okiem współcześnie żyjącego człowieka. Poznamy najnowsze osiągnięcia i badania, które uzupełniły teorię Darwina i umożliwiły powstanie syntetycznej teorii ewolucji. Omówimy główne jej założenia. Wyjaśnimy, że ewolucja nie jest procesem celowym. Scharakteryzujemy dobór naturalny, wyróżniając trzy jego rodzaje. W tym celu posłużymy się konkretnymi przykładami.  Dowiemy się, czym jest dobór sztuczny i kiedy mamy z nim do czynienia. Zestawimy ze sobą te dwa rodzaje doboru, szukając różnic.

 

 

 

Spotkanie 3. Historia życia na Ziemi

Poznamy historię życia na ziemi od pierwszej bezjądrowej komórki powstałej w wodzie około 3,9 miliarda lat temu do obecnie żyjących organizmów o skomplikowanej budowie.  Przejdziemy przez kolejne ery geologiczne odkrywając organizmy roślinne i zwierzęce, które pojawiały się na Ziemi.

 

 

 

 

Spotkanie 4. Antropogeneza

Odkryjemy historię gatunku Homo. Osiądziemy na kilka chwil w Afryce, gdzie około 4 miliony lat temu naczelne zeszły z drzewa i przyjęły pionową postawę. Prześledzimy na osi czasu pojawianie się kolejnych przedstawicieli gatunku Homo. Dowiemy się, co sprawiło, że zasiedlili pozostałe kontynenty Ziemi. Poznamy systematykę człowieka, uzasadniając jego przynależność do świata zwierząt. Omówimy cechy człowieka, które występują również u innych naczelnych oraz te typowo ludzkie. Przedstawimy również podobieństwa i różnice między człowiekiem a małpami człekokształtnymi.