Ekologia

 

 

 

 

Spotkanie 1. Zakres badań ekologii

Czy wiesz, czym zajmuje się ekologia? Z pewnością znasz pojęcie „eko”, ale co to oznacza? W czasie spotkania zapoznamy się bliżej z nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach: populacji, biocenozy, ekosystemu, biomu oraz biosfery. Dowiemy się, kto wprowadził pojęcie „ekologia” i co miał na myśli. Poznamy podstawowe zagadnienia tej nauki. Pomówimy o różnych warunkach wpływających na życie organizmów. Omówimy zdolność organizmu do znoszenia zmian czynników środowiskowych.

 

 

 

Spotkanie 2. Ekologia populacji

W czasie spotkania dowiemy się, kiedy o grupie osobników możemy powiedzieć, że są populacją. Zobrazujemy cechy populacji i poprzemy je przykładami. Omówimy strukturę płciową i wiekową w populacji, biorąc pod uwagę wielkie skupiska ludzi.

 

 

 

 

Spotkanie 3. Oddziaływania między populacjami

Zamieszkujące to samo siedlisko populacje konkurują o różne zasoby. Spotkanie trzecie upłynie nam pod znakiem charakterystyki zależności między populacjami żyjącymi na podobnym terenie. Wiele uwagi poświęcimy na poznanie zachowań służących przeżyciu. Należeć do nich będą: ucieczka, ukrywanie się, odstraszanie oraz walka. Wszystko zobrazujemy posługując się konkretnymi przykładami.

 

 

 

 

Spotkanie 4. Ekosystemy

Poznamy skomplikowane zespoły organizmów zwane ekosystemami. Omówimy rodzaje ekosystemów oraz panujące w nich zależności. Wskażemy ożywione i nieożywione składniki środowiska. Scharakteryzujemy przystosowania organizmów do różnych warunków biotopu. Zastanowimy się nad przykładami wpływu organizmów na nieożywioną część ekosystemu. Poznamy łańcuchy i sieci pokarmowe. Szczególną uwagę poświęcimy na omówienie przepływu energii oraz krążenia materii w ekosystemie.

 

 

 

Spotkanie 5. Biomy kuli ziemskiej

Wielkie zbiory ekosystemów zajmujące obszary Ziemi staną się przedmiotem ostatniego spotkania. Wyróżnimy biomy Ziemi i dokonamy ich szczegółowej charakterystyki pod względem występowania, temperatur tam panujących, opadów, roślinności oraz zamieszkujących je zwierząt.