Czynności życiowe organizmów

 

 

 

 

 

Spotkanie 1. Cechy organizmów i ich czynności życiowe.

Pierwsze spotkanie rozpoczniemy od krótkiego przypomnienia wiedzy już przez nas zdobytej. Powtórzymy, że każdy żywy organizm ma budowę komórkową. Będziemy poszukiwać cech, które odróżnią organizmy żywe od nieożywionych elementów środowiska. Scharakteryzujemy poszczególne czynności życiowe organizmów: odżywianie się, oddychanie, wydalanie, ruch, wzrost i rozwój, rozmnażanie oraz reakcje na bodźce. Podczas obserwacji przy pomocy mikroskopu zbadamy parametry życiowe prostych organizmów roślin i zwierząt. Na koniec pomówimy o homeostazie, jako zdolności do regulacji środowiska wewnętrznego.

 

 

 

 

 

Spotkanie 2. Sposoby odżywiania się organizmów

Kolejne spotkanie poświęcimy odżywianiu organizmów, jako ich podstawowej czynności. Podzielimy proces odżywiania ze względu na sposób pobierania pokarmu, na organizmy samożywne oraz cudzożywne. Nasze biologiczne odkrycia oprzemy na konkretnych przykładach istot żywych.  Kolejnym zagadnieniem poznanym przez nas podczas tego spotkania będzie fotosynteza. Jest to zagadnienie niezwykle skomplikowane, ale również bardzo istotne dla funkcjonowania organizmów. Postaramy się je dokładnie opisać, ale również, na drodze eksperymentu wykażemy wpływ czynników na intensywność przebiegu odżywiania. Przeprowadzimy obserwacje mające na celu wykazanie różnic między odżywianiem wewnętrznym a zewnętrznym Dowiemy się, czy istnieje samożywność bez światła i jakie organizmy, ją prowadzą. Spotkanie to zakończymy na określeniu znaczenia fotosyntezy dla życia na ziemi.

 

 

 

 

 

Spotkanie 3. Sposoby oddychania organizmów

Podczas kolejnego spotkania, nawiązując do pozyskiwania pokarmu, uświadomimy sobie, że uwolnienie z niego energii jest możliwe, dzięki procesowi oddychania komórkowego. Następnie omówimy proces oddychania komórkowego (miejsce zachodzenia, magazyn energii, wykorzystanie energii). Zapoznamy się z oddychaniem tlenowym oraz fermentacją. Spróbujemy znaleźć zarówno cechy wspólne jak i charakterystyczne różnice. Zastanowimy się, skąd pochodzą gazy umożliwiające zajście oddychania komórkowego. Przejdziemy do wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej, zarówno u roślin, jak i zwierząt, przyjrzymy się jej z bliska iposzukamy różnic między tymi procesami a oddychaniem komórkowym. Na koniec omówimy sposoby oddychania organizmów i określimy znaczenie procesów pozyskiwania energii dla organizmów.

 

 

 

 

 

Spotkanie 4. Sposoby rozmnażania się organizmów

Przedostatnie spotkanie tego kursu poświęcimy na bliższym zapoznaniu się ze sposobami rozmnażanie się organizmów. W przyrodzie występują dwa takie sposoby: bezpłciowy, czyli przez podział komórki, pączkowanie, fragmentacja, rozmnażanie wegetatywne, oraz rozmnażanie płciowe przez gamety. Omówimy zalety i wady każdego z tych sposobów. Przechodząc do zagadnienia rozwoju prostego i złożonego, poszukamy organizmów, które reprezentują dany typ rozwoju i przyjrzymy się mu z bliska. Przedstawimy dwa rodzaje zapłodnienia: wewnętrzne i zewnętrzne oraz trzy sposoby pojawiania się organizmów na świecie: jajorodność, jajożyworodność i żyworodność. Przeanalizujemy sposoby rozmnażania płciowego zwierząt, w tym przemianę pokoleń, rozdzielnopłciowość i obojnactwo oraz sposoby rozmnażania roślin, majstersztyk w przyrodzie, czyli budowę kwiatu okrytonasiennych.

 

 

 

 

 

Spotkanie 5. Sposoby poruszania się organizmów

Ostanie spotkanie tego kursu poświęcimy odpowiedzi na pytanie – Co to ruch? Aby udzielić na nie odpowiedzi przyjrzymy się różnym grupom zwierząt. Przeanalizujemy sposoby poruszania się zwierząt w wodzie i na lądzie, dostrzegając rolę układu kostnego i mięśniowego w tym procesie. Wiedząc, że rośliny nie potrafią się przemieszczać, poszukamy takich, które poruszają się w charakterystyczny sposób. Przyjrzymy się bliżej wybranym okazom i ich reakcji na określone bodźce. Nasze spotkanie zakończymy na przejściu do świata mikro, gdzie będziemy mogli zaobserwować, w jaki sposób poruszają się bakterie oraz protisty.