Człowiek – Układ wydalniczy

 

 

 

 

Spotkanie 1. Budowa układu wydalniczego

W czasie spotkania dowiemy się, że utrzymanie równowagi płynów organizmu odbywa się drogą osmoregulacji i wydalania zbędnych produktów przemiany materii. Opiszemy drogi wydalania i narządy w nich uczestniczące. Poznamy szczegółowo budowę układu wydalniczego, dzieląc go na część wydalniczą oraz drogi wyprowadzające. Opiszemy każdy z elementów oraz procesy, jakie w nich zachodzą. Zastanowimy się nad różnicami w budowie u mężczyzn i kobiet. Wyjaśnimy, jak powstaje mocz. Dokonamy obserwacji budowy zewnętrznej i wewnętrznej nerki oraz szeregu obserwacji mikroskopowych.

 

 

 

 

Spotkanie 2. Choroby układu wydalniczego

Rozpoznamy najczęstsze schorzenia dotyczące układu wydalniczego: zapalenie nerek i dróg moczowych, kamica nerkowa, niewydolność. Poznamy ich przyczyny i objawy. Omówimy, jakie zachowania i tryb życia mają pozytywny, a które negatywny wpływ na funkcjonowanie tego układu. Dokonamy szczegółowej analizy badań moczu u zdrowego człowieka oraz porównamy je z badaniami osób cierpiących na różne schorzenia.