Człowiek – Układ ruchu

 

 

 

 

Spotkanie 1. Szkielet

Szkielet wewnętrzny występujący u człowieka to sztywne elementy wspierające, stanowiące rusztowanie dla ciała. Omówimy rolę szkieletu osiowego, obręczy i kończyn. Poznamy budowę i rodzaje kości oraz stawów. Wyróżnimy kości wchodzące w skład czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej i kończyn oraz nauczymy się ich dokładnej lokalizacji w ciele. Zbadamy skład chemiczny kości.

 

 

 

 

Spotkanie 2. Mięśnie

Ruch nie byłby możliwy, gdyby nie współdziałanie kości, stawów, mięśni i ścięgien. W czasie spotkania poznamy budowę mięśnia szkieletowego. Rozbierzemy na części pierwsze mechanizm skurczu mięśnia, dostrzegając udział układu nerwowego. Dowiemy się, że mięśnie nie tylko poruszają kośćmi, ale również przesuwają treść pokarmową w jelitach, umożliwiają oddychanie, czy regulują ciśnienie krwi. Dokonamy podziału mięśni ze względu na budowę, pełnione funkcje i położenie. Odkryjemy fakt, że większość mięśni ma swoją parę, czyli swojego antagonistę.  Wyjaśnimy, skąd mięśnie biorą paliwo do pracy i jak usuwają to, co zbędne. Na koniec pomówimy o zakwasach.

 

 

 

Spotkanie 3. Choroby układu ruchu

Podczas ostatniego spotkania pomówimy o dolegliwościach, jakie mogą dotknąć układu ruchu. Bliżej przyjrzymy się najpowszechniejszym z nich: złamaniom, skręceniom, płaskostopiu, skrzywieniom kręgosłupa oraz osteoporozie. Znajdziemy środki profilaktyczne, aby im zapobiegać oraz omówimy zasady leczenia.