Człowiek – Układ nerwowy

 

 

 

 

 

Spotkanie 1. Ośrodkowy układ nerwowy

Czy wiesz że? Mózg w sta­nie aktyw­nym gene­ruje około 25 watów ener­gii. To ilość wystarczająca, by roz­świe­tlić żarówkę. Wiedza o mózgowiu i rdzeniu kręgowym będzie przedmiotem pierwszego spotkania. Dokładnie omówimy budowę mózgu, zlokalizujemy jego płaty. Zastanowimy się, która część mózgowia jest siedzibą naszej świadomości i procesów myślowych. Poszukamy komór w mózgowiu i dowiemy się, która jego część jest najstarsza. Poznamy główne funkcje układu nerwowego. Obejrzymy podstawową jednostkę budulcową tego układu – komórkę nerwową. Omówimy sposób przekazywania impulsów nerwowych i budowę synapsy. Rozważymy temat efektywnej nauki oraz odkryjemy, dlaczego sen jest tak ważny.

 

 

 

 

Spotkanie 2. Obwodowy układ nerwowy

Dokonamy podziału i charakteryzacji obwodowego układu nerwowego. Poznamy wszystkie nerwy czaszkowe i rdzeniowe oraz rolę, jaką pełnią w przekazywaniu informacji między częściami organizmu, a ośrodkowym układem nerwowym. Omówimy łuk odruchowy na przykładzie odruchu kolanowego. Podzielimy układ nerwowy pod względem funkcjonowania na somatyczny i autonomiczny. Dokładnie przeanalizujemy ten drugi, kierujący pracą narządów wewnętrznych bez udziału naszej świadomości.

 

 

 

 

Spotkanie 3. Odruchy

Czy zdarzyło ci się dotknąć przypadkiem gorącego przedmiotu i odruchowo cofnąć rękę? A może miałeś okazję doświadczyć sytuacji, gdy położyłeś swój palec w dłoni noworodka, a ten „chyc” i zacisnął piąstkę?  Odruchy, bo o nich tu mowa, staną się przedmiotem spotkania. Powiemy sobie, co to jest odruch. Dokonamy ich podziału na warunkowe (nabyte) i bezwarunkowe (wrodzone). Omówimy najbardziej pospolite i te, o których istnieniu może nie wiedzieliście. Przeanalizujemy doświadczenie Iwana Pawłowa, rosyjskiego uczonego, który badał mechanizm powstawania odruchów warunkowych. W serii doświadczeń zbadamy swoje odruchy.

 

 

 

 

Spotkanie 4. Narząd wzroku

Narządy zmysłów odbierają informacje ze środowiska zewnętrznego za pomocą receptorów. W czasie spotkania omówimy budowę i działanie narządu wzroku oraz aparatu ochronnego oka. Zastanowimy się, czy barwa tęczówki ma znaczenie przystosowawcze. Poznamy kolory i rolę pręcików oraz czopków. Opiszemy, jak powstaje wrażanie wzrokowe. Zbadamy zdolności adaptacyjne oraz akomodacyjne oka. Poznamy wady wzroku, wymieniamy sposoby ich korekty.

 

 

 

 

Spotkanie 5. Narząd słuchu, równowagi, zapachu i smaku

Szereg różnych bodźców dociera do ludzkiego ciała. Podczas kolejnego spotkania omówimy sposób, w jaki odbierane są fale dźwiękowe. Powiemy o budowie narządu słuchu i zapoznamy się z całym procesem słyszenia. Dowiemy się, czym jest i jak działa narząd równowagi. Przejdziemy do narządu czucia chemicznego, czyli chemoreceptorów. Omówimy zmysły smaku i zapachu, analizując ich budowę i funkcje. Pomówimy o zdolnościach adaptacyjnych i fakcie, że człowiek rozróżnia mniej zapachów od psa.

 

 

 

 

Spotkanie 6. Choroby układu nerwowego

W trakcie ostatniego spotkania omówimy negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego stresu, substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków. Zastanowimy się nad przyczynami chorób o podłożu neurologicznym. Omówimy szczegółowo chorobę Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane oraz depresje. Dowiemy się, jak widzą ludzie z różnymi chorobami narządu wzroku. Poznamy zasady profilaktyki schorzeń neurologicznych.