Budowa i funkcje komórek

 

 

 

 

 

Spotkanie 1. Metody naukowe w biologii

Na tym spotkaniu podejmiemy próbę zdefiniowania czym jest życie. Wyjaśniamy, że biologia jest jedną z nauk przyrodniczych, nauką która jest mu poświęcona. Zastanawiamy się nad tym, czym zajmuje się ta dyscyplina badawcza, poznając różne dziedziny biologii. Zgłębimy źródła wiedzy biologicznej. Poznamy naukowy sposób badania świata przyrody, aby lepiej go zrozumieć omówimy, na konkretnym przykładzie, 5 etapów metody naukowej. Przyjrzymy się bliżej różnicy między pojęciem obserwacji naukowej a pojęciem eksperymentu czyli doświadczenia. Nauczymy się technik mikroskopowania: poznamy pojęcia związane z mikroskopem optycznym oraz cechy obrazu mikroskopowego. Nauczymy się, jak obliczać powiększenie obrazu. Skupimy się również na samej budowie mikroskopu oraz innych sprzętów wykorzystywanych przez biologów: mikroskopu elektronowego, lupy, binokularu, lornetki, siatki na owady, terraria, szkieł i sprzętów laboratoryjnych. Przeprowadzimy obserwacje mikroskopowe przy użyciu szkolnego mikroskopu świetlnego.

 

 

 

 

 

Spotkanie 2. Składniki chemiczne organizmów

Na zajęciach lepiej poznamy substancje budujące organizmy. Przyjrzymy się najprostszym atomom, występującym w organizmach, czyli pierwiastkom biogennym. Prześledzimy zawartość niektórych pierwiastków w organizmie człowieka i określimy ich znaczenie biologiczne. Wyjaśniamy, że węgiel wyróżnia się zdolnością do tworzenia długich łańcuchów o zróżnicowanych kształtach. Podzielimy substancje chemiczne na organiczne i nieorganiczne. Omówimy, jaką funkcję w organizmie pełni woda, cukry, białka, tłuszcze, sole mineralne, oraz kwasy nukleinowe. Zastanowimy się nad znaczeniem każdego z nich w prawidłowym funkcjonowaniu organizmów, ze szczególnym uwzględnieniem biologicznej funkcji wody.

 

 

 

 

 

Spotkanie 3. Struktury komórkowe. Rodzaje komórek.

Na ostatnim spotkaniu prześledzimy czym jest komórka? Zdefiniujemy rolę komórki, jako podstawowej jednostki strukturalnej i funkcjonalnej organizmu. Poznamy różne kształty i wielkości komórek. Omówimy struktury (organelle) komórkowe, ich budowę, umiejscowienie w komórce oraz funkcje, jakie w niej pełnią. Wszystkie te elementy odszukamy na obrazkach, zdjęciach z mikroskopu i modelach. Na drodze eksperymentu wykażemy integralność komórki, która zdolna jest do samodzielnego przeprowadzania wszystkich podstawowych czynności życiowych. Podzielimy komórki na bezjądrowe (prokariotyczne) i jądrowe (eukariotyczne). Zbadamy ich budowę, cechy charakterystyczne danych komórek, oraz to co je od siebie odróżnia. Porównamy skład chemiczny komórek roślinnej i zwierzęcej. Opiszemy i przeprowadzimy obserwację w komórce moczarki kanadyjskiej Elodea canadensis.