Kurs ósmoklasisty

Biologia i JA zaprasza młodzież na kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z biologii.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny egzamin dla ucznia Szkoły Podstawowej. Jego wyniki są jednym z kryteriów branych pod uwagę podczas przyjęcia do szkoły średniej. Proponowany przez nas kurs ma na celu pomóc w przygotowaniach do egzaminu poprzez uporządkowanie, powtórzenia i poszerzenie wiedzy z biologii. Są to intensywne zajęcia przeznaczone dla osób, które chcą dobrze zdać egzamin.

Kurs prowadzony jest w cyklu dwuletnim. Zajęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze są podzielone na część teoretyczną i ćwiczeniową. Stawiamy na aktywność uczestników i pracę indywidualną. Wierzymy, że widza wykorzystana w praktyce, to wiedza lepiej zapamiętana. Stosowane przez nas metody sprawią, że uczestnicy staną się współtwórcami wartości dydaktycznej. Grupa metod aktywizujących opiera swój sens na uczeniu się przez działanie, współpracę i co najważniejsze przez przeżywanie. W trakcie części teoretycznej zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami, a dzięki specjalistycznym pomocom dydaktycznym łatwiej pojmą nawet bardzo skomplikowane treści. W czasie omawiania tematu przez Edukatora, uczestnicy oprócz słuchania, poznawania pomocy naukowych oraz działania, wykonują lapbooki. Obserwacje i eksperymenty są ułożone w programie w taki sposób, aby uczestnik mógł zobrazować wiedzę teoretyczną, a dzięki temu lepiej ją przyswoić i zapamiętać. Doświadczenia i zdobyte przy ich wykonywaniu umiejętności będą przydatne nie tylko na egzaminie ósmoklasisty, ale również w czasie dalszej nauki w szkole średniej i wyższej. Przyjęta przez nas forma kursu pomaga wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę i umiejętności. Wysoką jakość zajęć gwarantują najlepsze Edukatorki z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami i młodzieżą. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, dzięki czemu edukator ma bezpośredni kontakt z każdym uczestnikiem. Przekazujemy wiedzę w sposób ciekawy i nowoczesny z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Zakres tematyczny kursu obejmuje wymagania edukacyjne zapisane w podstawie programowej przedmiotu biologia dla klas 4-8 szkoły podstawowej. W ramach zajęć uwzględniamy najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Materiały i powtórzenia wykorzystane w czasie naszych zajęć pozwolą dobrze poradzić sobie z czekającymi uczniów formami sprawdzenia wiedzy. Kursy Biologia i JA gwarantują skuteczne, gruntowne i efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Główne założenia kursu:
- Utrwalenie, powtórzenie i rozszerzenie materiału szkolnego.
- Uzupełnienie luk w wiedzy.
- Oswojenie z formą egzaminu.
- Rozwój empatii w stosunku do środowiska przyrodniczego, kształtowanie pozytywnych postaw wobec przyrody oraz zapoznanie z różnorodnością przyrodniczą.
- Rozwinięcie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków oraz koncentracji na zadaniu.

Czym się wyróżniamy?
- Wszystkie materiały edukacyjne wliczone są w cenę kursu.
- Małe grupy zajęciowe.
- Zapewniamy nowocześnie wyposażone sale w niezbędny sprzęt dydaktyczny, laboratoryjny oraz multimedialny.
- Gwarantujemy przyjazną atmosferę nauki i sporą dawkę wiedzy przekazaną w przystępny i ciekawy sposób.

Informacje
Biologia i JA zajęcia Zajęcia trwają 90 minut.
Biologia i JA uczniowie Grupy zajęciowe liczą od 6 do 8 osób.
Biologia i JA informacje Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpocznie się w październiku, a skończy się w połowie kwietnia.
Biologia i JA edukacja Uczniowie będą mieli dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych, napojów. Przewidziana jest przerwa.

Jak zapisać się na kurs?
Biologia i JA kursy edukacja dzieci młodzież Zapisy przez Internet >ZAPISZ SIĘ TARAZ<
Biologia i JA telefon Dodatkowe informacje pod numerem +48 697 608 529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa i funkcje komórek

Każdy z nas, choć przez chwilę, zastanawiało się, jaka jest najmniejsza cząstka budująca liść, z czego składa się ludzka skóra, jak to możliwe, że mamy w sobie tyle węgla. Dzięki uczestnictwu w tym podstawowym kursie, dowiemy się, z jakich fundamentalnych elementów zbudowane są wszystkie organizmy, poznamy typy komórek eukariotycznych: roślinnych, zwierzęcych, grzybów, jak i prokariotycznych. Prześledzimy dokładnie kim jest biolog, na czym polega jego praca, poznamy metody i narzędzia, jakimi może się posługiwać w odkrywaniu przyrody. Dzięki eksperymentom, przewidzianym w trakcie trwania spotkań, dowiemy się, z jakich pierwiastków, związków chemicznych składają się organizmy. Poznamy budowę ważnego narzędzia nauk przyrodniczych od XVII w. - mikroskopu. Skupimy się na rzeczach elementarnych, jak komórka, by zobaczyć budowę tego, co wszechotaczające.

Kurs został podzielony na 3 spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkanki

Podczas tego kursu zajmiemy się tkankami, jako zespołami komórek o podobnej budowie i pochodzeniu. Poznamy tkanki roślinne i zwierzęce. Dokładnie przeanalizujemy ich budowę i pełnione przez nie funkcje. Nie poprzestaniemy jedynie na nauce rozpoznawania tych elementów na ilustracjach i modelach, które ktoś już stworzył, ale sami zasiądziemy do mikroskopów i zostaniemy odkrywcami. Zatem do dzieła, zapraszamy do wspólnego odkrywania podstaw budowy wszystkiego, co nas otacza.

Kurs został podzielony na 2 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czynności życiowe organizmów

Spostrzegamy, że świat, który jest wokół nas, nawet najmniejszy jego element, jest niesamowicie ciekawy, ale również ogromnie skomplikowany. Ten kurs pokaże nam, jakie czynności życiowe, wykazują wszystkie organizmy. Nie ograniczymy się jedynie do tego, co zostało już odkryte, ale na drodze obserwacji i eksperymentu przyjrzymy się z bliska ważnym procesom życiowym : odżywianiu, oddychaniu, rozmnażaniu oraz poruszaniu. Czas zacząć naszą wspólną przygodę, tak wiele jest rzeczy do odkrycia.

Kurs został podzielony na 5 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnorodność organizmów

W tym kursie zapoznamy się z pięcioma królestwami organizmów oraz wirusami. Poznamy zasady klasyfikacji biologicznej. W serii eksperymentów i obserwacji omówimy cechy charakterystyczne bakterii, protistów, grzybów, roślin i zwierząt. Zastanowimy się również nad znaczeniem tych organizmów dla środowiska przyrodniczego i człowieka.

Kurs został podzielony na 6 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rośliny

Podczas kursu poznamy jedno z najbardziej zróżnicowanych królestw. Odkryjemy sekrety poszczególnych gromad należących do świata roślin. Poznamy środowiska, w jakich żyją, cechy ich budowy, sposoby rozmnażania, niezwykłe przystosowania do życia poza wodą. Omówimy ich znaczenie dla przyrody, a także dla człowieka. Poznamy je dzięki obserwacji i przeprowadzimy ciekawe eksperymenty.

Kurs został podzielony na 5 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezkręgowce

Zapewne niewielu z nas zastanawia się, jak wyglądałoby życie, pozbawione uciążliwych pająków, much i komarów. W niniejszym kursie przyjrzymy się nie tylko znaczeniu tych zwierząt dla człowieka i przyrody, ale przede wszystkim budowie, czynnościom życiowym oraz różnorodności bezkręgowców. Zwrócimy uwagę na specyficzne cechy budowy konkretnych przedstawicieli. Dodatkowo przeanalizujemy pojawiającą się w kolejnych grupach coraz bardziej skomplikowaną budowę ich organizmów.

Kurs został podzielony na 8 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kręgowce

Kręgowce są najmłodszą ewolucyjnie grupą zwierząt i najlepiej rozwiniętymi spośród nich. W kursie omówimy budowę, czynności życiowe, zróżnicowanie oraz znaczenie tych strunowców. Wyróżnimy cechy charakterystyczne dla kręgowców. Poznamy przedstawicieli tej grupy: ryby, płazy, gady, ptaki oraz najwyżej uorganizowane ssaki. Dodatkowo przeanalizujemy ważne ewolucyjne nowości pojawiające się w różnych grupach.

Kurs został podzielony na 10 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – skóra

Kurs rozpoczyna cykl spotkań dotyczących funkcjonowania organizmu ludzkiego. W nim przyjrzymy się bliżej skórze, jako powłoce naszego ciała. Scharakteryzujemy jej budowę i funkcje. Poznamy struktury, jakie tworzy. Zbadamy jej zdolność do odbierania bodźców i termoregulacji oraz omówimy choroby, jakie mogą ją dotykać.

Kurs został podzielony na 2 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ ruchu

Aby poruszyć całym ciałem lub nawet jego częścią, musi dojść do współpracy części biernej i czynnej układu ruchu. W kursie dokładnie omówimy budowę i funkcje obu z nich. Poznamy komórki, tkanki i narządy wchodzące w ich skład. Rozłożymy jazdę na rowerze, wchodzenie po  schodach i bieg na tramwaj na czynniki pierwsze, w ten sposób poznając działanie mięśni i stawów.

Kurs został podzielony na 3 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ pokarmowy

Ludzie, podobnie jak inne zwierzęta, są heterotrofami i muszą pozyskiwać niezbędne do budowy własnego organizmu składniki ze związków organicznych. W kursie przybliżymy budowę tych związków.  Opiszemy i zlokalizujemy elementy budowy przewodu pokarmowego oraz narządy dodatkowe. Omówimy ich funkcje.  Przeanalizujemy proces trawienia. Poznamy dolegliwości, z jakimi można zmagać się ze strony układu pokarmowego.

Kurs został podzielony na 3 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ oddechowy

Wdech i wydech. Każdy oddech dostarcza nam cennego tlenu. W kursie poświęconym układowi oddechowemu zapoznamy się z drogą tlenu przez elementy budowy tego układu. Przedstawimy ich funkcje oraz określimy związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją. Szczególną uwagę poświęcimy mechanizmowi wentylacji płuc.

Kurs został podzielony na 3 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ krążenia i odporność

W kursie omawiamy budowę i funkcje układu krążenia i odpornościowego. Analizujemy pracę jednego z najważniejszych narządów serca. Poznamy dwa krwioobiegii i krążenie krwi. Wyjaśnimy, czym jest limfa. Wraz z komórkami odpornościowymi odbędziemy niejedną groźną bitwę o utrzymanie homeostazy organizmu. Na koniec poznamy szereg mechanizmów, które bronią nas przed inwazją z zewnątrz.

Kurs został podzielony na 5 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ wydalniczy

Wydalanie to złożony proces, w którym uczestniczy wiele narządów. W kursie poznamy drogi wydalania zbędnych produktów z organizmu. Zastanowimy się nad funkcjonowaniem i budową układu wydalniczego, jako całości oraz jego poszczególnych elementów. Omówimy najczęstsze dolegliwości związane z nieprawidłowościami budowy, czy funkcji tego układu oraz przeprowadzimy wnikliwą analizę badania moczu.

Kurs został podzielony na 2 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ nerwowy

Czasem mamy nerwy. Niekiedy wpada nam coś w oko, a innym razem wlatuje przez ucho i wylatuje. W kursie poświęconym układowi nerwowemu rozważymy, jak to jest możliwe. Scharakteryzujemy budowę i działanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Omówimy dokładnie przekaz impulsów nerwowych. Poznamy zmysły i przetestujemy ich działanie.

Kurs został podzielony na 6 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ hormonalny

Układ hormonalny ma wpływ na każdą komórkę ciała. W czasie kursu poznamy budowę i funkcjonowanie układu dokrewnego. Zlokalizujemy poszczególne gruczoły wchodzące w jego skład. Omówimy, czym są małe cząstki, zwane hormonami i jaki mają sposób działania na komórki docelowe. Poznamy również powszechne zaburzenia w funkcjonowaniu układu dokrewnego, prowadzące do poważnych chorób.

Kurs został podzielony na 2 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Człowiek – układ rozrodczy

Rozmnażanie, czyli wydawanie na świat potomstwa dotyczy wszystkich organizmów, od najmniejszych jednokomórkowców po człowieka. Choć dzieje się to w różny sposób cel jest jeden przedłużyć życie gatunku oraz przekazać swoje geny. Kurs jest poświęcony analizie budowy i funkcji układu rozrodczego, odpowiedzialnego za rozmnażanie. Omówimy narządy płciowe męskie i żeńskie, sposób  i miejsce powstawania gamet oraz hormony płciowe. Dokładnie scharakteryzujemy cykl miesiączkowy. Z bliska przyjrzymy się również ciąży i porodowi.

Kurs został podzielony na 3 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genetyka

Z pewnością słowo „genetyka” nie jest nam obce. Niemal codziennie spotykamy określenia „GMO” czy „dziedziczenie”. Aby zrozumieć te zjawiska, potrzeba znać podstawowe pojęcia genetyczne. Podczas tego kursu zaznajomimy się z genetyką, jako dziedziną biologii. Rozpoczynając pod budowy DNA i doświadczenia Grzegorze Mendla, zrobimy przegląd osiągnięć tej nauki. Odkryjemy mechanizmy dziedziczenia. Pokażemy jak informacja genetyczna przepływa między organizmami. Pomówimy o genetyce człowieka oraz chorobach, jakie niosą za sobą zmiany w materiale genetycznym.

Kurs został podzielony na 5 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewolucjonizm

Świat powstał około 4,5 miliarda lat temu. Od tego czasu nic nie pozostaje takie samo. Nieprzerwanie zachodzą zmiany we Wszechświecie, na powierzchni Ziemi i we wszystkich organizmach żywych. Kurs jest poświęcony tym zmianom oraz mechanizmom, jakie nimi kierują. W czasie spotkań opowiemy o rozwoju myśli ewolucyjnej. Omówimy główne czynniki wpływające na ewolucję. Scharakteryzujemy rodzaje doboru naturalnego oraz odkryjemy dowody ewolucji. Dużo czasu poświęcimy na poznanie historii życia na ziemi oraz antropogenezę.

Kurs został podzielony na 4 spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia

Kurs poświęcony jest zagadnieniom ekologii. Omówimy w nim całokształt zjawisk dotyczących zależności między organizmami oraz między organizmami a ich środowiskiem życia. Poznamy czynniki warunkujące rozmieszczenie roślin i zwierząt. Omówimy przepływ energii w różnych typach łańcuchów pokarmowych. Przedyskutujemy cechy populacji oraz różne zjawiska w nich zachodzące. Dowiemy się, czym jest biotop, biocenoza oraz krążenie materii i przepływ energii w ekosystemach. Na zakończenie scharakteryzujemy strefy życia na Ziemi.

Kurs został podzielony na 5 spotkań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona bioróżnorodności

Znane i opisane są niespełna dwa miliony gatunków roślin i zwierząt. Naukowcy szacują, że na Ziemi żyje około dziesięć milionów różnych organizmów. Można wyciągnąć wniosek o mnogości i rozmaitości form, jakie może przybierać ożywiona materia. W czasie kursu pogłębimy wiedze o bioróżnorodności naszej planety. Omówimy zagrożenia płynące dla różnorodności biologicznej, ochronę przyrody oraz elementy ochrony środowiska.

Kurs został podzielony na 3 spotkania