FAQ

1. W jaki sposób można zapisać się na zajęcia Biologia i JA?
W tym celu wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez zakładkę Zapisy.

2. W jakich miastach Biologia i JA prowadzi zajęcia?
Biologia i JA prowadzi aktualnie zajęcia we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 1 (przy Parku Skowronim).

3. Ile kosztują zajęcia?
Koszt zajęć jest zależny od wybranej opcji z naszej oferty. Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Cennik.

4. Czy Biologia i JA wystawia faktury?
Tak, Klienci otrzymują faktury za zajęcia.

5. Czy można zamówić dowolny kurs z oferty Biologia i JA?
Tak. Oferta kursów jest dostępna w zakładce Oferta.

6. Czy muszę realizować cały kurs z biologii?
Nie. Kurs z Biologii  jest podzielony na moduły. Każdy moduł składa się z kilku spotkań. Uczestnik może wybrać pojedyncze interesujące go moduły i te zamówić do realizacji. Również możliwość wyboru modułu istnieje w przypadku zamówienia korepetycji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tematyczną.

7. Ile trwa kurs ósmoklasisty? I do kogo jest kierowany?
Jest to kurs trwający dwa lata. W pierwszym roku przypadającym na 7 klasę spotkania odbywają się raz w tygodniu, w klasie 8 częstość zwiększa się i zajęcia mają miejsce dwa razy w tygodniu. Kurs ten jest kierowany do wszystkich uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą dobrze zdać egzamin kończący ich naukę, powtórzyć, uporządkować, poszerzyć swoją wiedzę oraz dostać się do szkoły średniej przygotowującej do studiów medycznych i przyrodniczych. Szczegóły tutaj.

8. Jak liczna może być grupa podczas pojedynczego spotkania Biologia i JA?
Liczebność grup zależy od wybranej opcji z naszej oferty. Dla Kursu ósmoklasisty grupy mogą liczyć od 6 do 8 osób, podobnie dla Kursu z Biologii. Korepetycje mogą odbywać się w formie indywidualnej lub grupowej, Ty i ktoś jeszcze, maksimum 3 osoby. W zajęciach Miłośnik Przyrody 10 osób. Edukacja domowa może odbywać się w trybie indywidualnym lub grupowym (do 10 osób). Przed wszystkim stawiamy na kameralne grono i wygodę uczestników.

9. Ile trwają pojedyncze zajęcia?
W zależności od wyboru kursu, zajęcia mogą trwać od 60 do 90 minut. Szczegóły zawsze w sekcji Informacje pod opisem każdego z kursów.

10. Jakie pomoce są używane w czasie zajęć Biologia i JA?
Nasza baza pomocy dydaktycznych obejmuje modele, plansze, schematy, mikroskopy, szkło i sprzęt laboratoryjny, okazy zatopione w pleksi, preparowane oraz okazy żywe. Centrum składa się z dwóch profesjonalnie wyposażonych sal dydaktycznych. Zapraszamy do zakładki Galeria.

11. Kto prowadzi zajęcia edukacyjne Biologia i JA?
Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych i doświadczonych Edukatorek z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz uprawnieniami pedagogicznymi.

12. Czy jest możliwość płatności ratalnych?
Tak. Za kursy z naszej oferty można płacić w systemie miesięcznym, semestralnym i rocznym.